آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 156,350,000 205,407,417,992 Rls. 2,309,290 $
2 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 148,712,365 182,489,616,032 Rls. 2,196,482 $
3 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 129,251,527 149,019,276,000 Rls. 3,548,078 $
4 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 98,676,569 139,387,219,661 Rls. 1,449,057 $
5 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 62,960,000 124,024,811,680 Rls. 1,385,120 $
6 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25239010 سیمان کوره بلند 62,500,232 99,304,423,600 Rls. 1,114,600 $
7 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 97,000,000 89,628,000,000 Rls. 2,134,000 $
8 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25239010 سیمان کوره بلند 27,000,000 62,388,900,000 Rls. 711,609 $
9 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 2,939,470 48,271,944,000 Rls. 1,149,332 $
10 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,900,000 47,955,600,000 Rls. 1,141,800 $
11 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25239010 سیمان کوره بلند 31,900,712 46,791,150,000 Rls. 1,114,075 $
12 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25239010 سیمان کوره بلند 31,900,000 37,514,400,000 Rls. 893,200 $
13 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25070010 کائولن 6,449,121 22,580,306,496 Rls. 270,864 $
14 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 481,880 15,676,610,042 Rls. 177,562 $
15 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 881,000 11,657,604,000 Rls. 277,562 $
16 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,215,610 8,767,301,244 Rls. 96,468 $
17 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 26180000 جوش دانهکدانه (Granulated slag) (جوش شنی Slag sand) که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست میکآید./جوش دانهکدانه (Granulated slag) (جوش شني Slag sand) كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست ميکآيد. 47,300,000 8,592,896,400 Rls. 94,600 $
18 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کويت 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدها يا از پلي استرها. 17,500 1,102,500,000 Rls. 26,250 $
مجموع کل
1,300,559,977,147 ريال
مجموع کل
20,089,948 دلار
[1]