آمار کل " صادرات به" کشور (کنيا) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کنيا 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,000,000 226,000,000,000 Rls. 5,373,500 $
2 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کنيا 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 6,600,000 125,710,200,000 Rls. 2,993,100 $
3 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کنيا 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 6,600,000 112,000,000,000 Rls. 2,960,100 $
4 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کنيا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 3,578,511 69,469,359,435 Rls. 1,842,933 $
5 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کنيا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 2,500,000 20,475,000,000 Rls. 487,500 $
6 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کنيا 29214100 آنيلين و املاح آن 288,000 16,799,788,800 Rls. 397,440 $
7 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی کنيا 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 292,500 14,434,854,000 Rls. 343,687 $
مجموع کل
584,889,202,235 ريال
مجموع کل
14,398,260 دلار
[1]