آمار کل " صادرات به" کشور (مالت) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالت 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 15,630,430 709,480,392,525 Rls. 8,205,975 $
مجموع کل
709,480,392,525 ريال
مجموع کل
8,205,975 دلار
[1]