آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی سنگاپور 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 5,509,349 100,099,298,670 Rls. 2,655,506 $
2 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی سنگاپور 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 2,500,000 44,250,150,000 Rls. 1,050,000 $
مجموع کل
144,349,448,670 ريال
مجموع کل
3,705,506 دلار
[1]