آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی جمهوري عربي سوريه 29051100 متانول 5,249,675 105,674,202,688 Rls. 1,143,091 $
2 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی جمهوري عربي سوريه 29051100 متانول 5,775,000 97,177,626,000 Rls. 2,313,753 $
3 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 110,000 3,905,000,000 Rls. 92,976 $
4 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 120,000 1,865,799,000 Rls. 44,400 $
مجموع کل
208,622,627,688 ريال
مجموع کل
3,594,220 دلار
[1]