آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی الجزاير 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 57,360,080 1,765,836,405,690 Rls. 21,918,430 $
مجموع کل
1,765,836,405,690 ريال
مجموع کل
21,918,430 دلار
[1]