آمار کل " صادرات به" کشور (نپال) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نپال 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 18,177,890 194,000,000,000 Rls. 4,599,006 $
2 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نپال 27132000 قيرنفت 495,495 4,370,226,000 Rls. 104,053 $
3 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نپال 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 116,475 1,076,250,000 Rls. 25,625 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نپال 25202000 گچ 107,800 135,828,000 Rls. 3,234 $
5 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نپال 25202000 گچ 80,850 57,708,000 Rls. 1,374 $
مجموع کل
199,640,012,000 ريال
مجموع کل
4,733,292 دلار
[1]