آمار کل " صادرات به" کشور (نيجريه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 27132000 قيرنفت 1,489,528 48,947,498,044 Rls. 571,156 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 630,000 29,182,230,000 Rls. 693,000 $
3 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 280,000 12,936,000,000 Rls. 308,000 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 635,434 10,707,027,160 Rls. 244,007 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 90,000 3,673,386,990 Rls. 85,887 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 27132000 قيرنفت 100,000 3,500,067,820 Rls. 35,729 $
7 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 84,000 3,385,494,000 Rls. 80,607 $
8 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلکداري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 19,000 3,352,056,000 Rls. 38,000 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 25,570 3,221,820,000 Rls. 76,710 $
10 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 102,812 2,817,844,785 Rls. 66,829 $
11 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 64021990 ساير کفش هاي ورزشي غير مذکورکه تخت بيروني و رويه آن ها از کائوچو يا پلاستيک باشد 4,700 2,488,290,020 Rls. 28,686 $
12 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 28,000 2,010,309,000 Rls. 23,458 $
13 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 32,738 1,374,996,000 Rls. 32,738 $
14 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,000 1,276,800,000 Rls. 30,400 $
15 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 52,550 822,612,000 Rls. 19,586 $
16 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 17,300 726,600,000 Rls. 17,300 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,160 455,919,800 Rls. 10,603 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 17,100 311,767,400 Rls. 7,105 $
19 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,000 207,900,000 Rls. 4,950 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 25202000 گچ 215,160 153,048,000 Rls. 3,644 $
21 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 25202000 گچ 135,000 96,390,000 Rls. 2,295 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 69074090 ک ک ک سایر 5,500 39,900,000 Rls. 950 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نيجريه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 5,000 37,800,000 Rls. 900 $
مجموع کل
131,725,757,019 ريال
مجموع کل
2,382,540 دلار
[1]