آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 35,215,124 236,331,774,000 Rls. 5,626,947 $
2 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 25,727,679 217,230,132,000 Rls. 5,172,146 $
3 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 31,556,983 211,350,127,043 Rls. 5,018,152 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 4,779,340 205,280,175,343 Rls. 2,363,064 $
5 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 28,031,865 178,106,354,068 Rls. 4,485,097 $
6 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 25,349,325 170,347,338,000 Rls. 4,055,889 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 22,062,389 153,322,347,930 Rls. 3,595,970 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 21,338,095 148,333,835,840 Rls. 3,402,342 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 7,592,432 142,949,180,605 Rls. 2,303,950 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 3,762,000 79,002,000,000 Rls. 1,881,000 $
11 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 3,026,626 77,931,651,723 Rls. 859,881 $
12 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 3,650,000 76,650,000,000 Rls. 874,271 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,037,371 51,027,816,000 Rls. 1,214,948 $
14 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,200,000 43,183,872,000 Rls. 460,800 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,400,000 40,806,871,200 Rls. 462,600 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 45,550,000 35,443,867,050 Rls. 408,608 $
17 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 45,350,000 32,589,553,050 Rls. 408,150 $
18 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 996,651 22,841,452,602 Rls. 284,790 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 41,300 22,114,261,200 Rls. 247,800 $
20 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,000,000 19,782,900,000 Rls. 459,000 $
21 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 999,550 13,231,062,260 Rls. 349,843 $
22 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 26180000 جوش دانهکدانه (Granulated slag) (جوش شنی Slag sand) که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست میکآید./جوش دانهکدانه (Granulated slag) (جوش شني Slag sand) كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست ميکآيد. 6,000,000 12,169,939,320 Rls. 133,980 $
23 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 26,090 10,757,093,646 Rls. 118,362 $
24 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 38123990 ک ک ک ساير 100,000 10,677,000,000 Rls. 250,000 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,610 10,395,116,600 Rls. 241,186 $
26 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 487,000 10,261,820,500 Rls. 243,500 $
27 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27132000 قيرنفت 397,978 10,128,633,138 Rls. 114,723 $
28 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 38,130 10,099,264,320 Rls. 114,390 $
29 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 25,320 9,767,827,351 Rls. 111,412 $
30 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 222,000 9,289,294,430 Rls. 220,560 $
31 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 25,020 8,206,622,550 Rls. 87,570 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 174,710 7,453,090,204 Rls. 174,808 $
33 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 24,000 6,911,618,919 Rls. 79,941 $
34 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 58,010 6,857,885,255 Rls. 78,515 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 6,071,780,000 Rls. 143,000 $
36 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 49,500 5,377,877,984 Rls. 61,038 $
37 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 35,267 5,289,894,000 Rls. 54,000 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 355,230 4,945,663,394 Rls. 54,925 $
39 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 74,300 4,930,569,000 Rls. 117,394 $
40 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 24,530 3,946,404,000 Rls. 93,962 $
41 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 221,700 3,913,476,045 Rls. 92,771 $
42 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 52,889 3,901,859,675 Rls. 98,236 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 174,300 3,842,443,500 Rls. 87,150 $
44 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 28365000 کربنات کلسيم 1,089,250 3,750,726,000 Rls. 87,140 $
45 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 3,697,840,000 Rls. 40,000 $
46 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,000 3,542,427,000 Rls. 37,800 $
47 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 15,454 3,397,221,426 Rls. 38,512 $
48 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,000 3,389,730,300 Rls. 42,075 $
49 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 49,500 3,336,795,000 Rls. 79,447 $
50 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 23,290 3,079,685,000 Rls. 33,774 $
51 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 29221110 منو اتانول آمين 32,000 2,990,535,680 Rls. 37,120 $
52 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 84,130 2,986,624,510 Rls. 32,410 $
53 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 130,040 2,974,474,608 Rls. 33,649 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 25,000 2,970,660,000 Rls. 70,730 $
55 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 156,790 2,917,458,176 Rls. 33,514 $
56 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 100,000 2,773,380,000 Rls. 30,000 $
57 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 20,724 2,627,363,952 Rls. 62,381 $
58 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 29221110 منو اتانول آمين 48,000 2,540,160,000 Rls. 60,480 $
59 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 19,440 2,346,688,260 Rls. 55,874 $
60 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 5,000 2,274,468,000 Rls. 54,154 $
61 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 14,200 2,254,854,000 Rls. 53,687 $
62 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,710 2,208,518,370 Rls. 52,378 $
63 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 10,710 2,158,902,390 Rls. 50,726 $
64 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 32,000 2,150,400,000 Rls. 51,200 $
65 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 11,400 2,140,218,988 Rls. 26,804 $
66 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 11,200 2,140,206,086 Rls. 24,754 $
67 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 26,794 2,116,248,860 Rls. 49,841 $
68 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 29,710 2,096,059,840 Rls. 47,768 $
69 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 29,691 2,044,395,360 Rls. 48,676 $
70 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 11,460 2,016,753,720 Rls. 22,920 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 29,954 2,012,515,680 Rls. 47,917 $
72 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 153,380 2,004,728,020 Rls. 47,140 $
73 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 15,730 1,981,980,000 Rls. 47,190 $
74 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 79,510 1,920,156,000 Rls. 45,718 $
75 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,780 1,861,824,498 Rls. 20,497 $
76 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 5,742 1,783,782,000 Rls. 42,471 $
77 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 127,460 1,715,869,050 Rls. 40,260 $
78 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 20,269 1,702,596,000 Rls. 40,538 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 14,193 1,683,706,500 Rls. 19,551 $
80 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 25,920 1,659,876,922 Rls. 19,052 $
81 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 122,067 1,641,839,360 Rls. 38,551 $
82 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 7,590 1,640,916,500 Rls. 17,750 $
83 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 24,800 1,593,409,920 Rls. 37,696 $
84 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 12,680 1,570,968,000 Rls. 37,404 $
85 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 24,330 1,562,400,000 Rls. 37,200 $
86 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 36,800 1,536,155,280 Rls. 36,432 $
87 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس (flake) و پودر درزجوش (گريد غذا يي) 12,000 1,501,080,000 Rls. 35,740 $
88 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 18,525 1,466,985,952 Rls. 16,672 $
89 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 79,326 1,457,699,920 Rls. 33,741 $
90 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 92,850 1,454,174,800 Rls. 18,008 $
91 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 20,300 1,449,420,000 Rls. 34,510 $
92 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,960 1,424,698,546 Rls. 17,843 $
93 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 5,000 1,386,690,000 Rls. 15,000 $
94 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 19,300 1,358,581,040 Rls. 15,440 $
95 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 71,850 1,353,450,000 Rls. 32,225 $
96 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 28365000 کربنات کلسيم 392,750 1,350,322,800 Rls. 31,580 $
97 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 96,061 1,334,018,010 Rls. 31,583 $
98 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,500 1,327,725,000 Rls. 31,612 $
99 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 58,930 1,310,543,819 Rls. 15,068 $
100 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی قطر 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 61,000 1,285,361,500 Rls. 30,500 $
مجموع کل
2,463,308,016,388 ريال
مجموع کل
48,899,374 دلار