آمار کل " صادرات به" کشور (غنا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 807,012 15,937,866,000 Rls. 379,473 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 323,610 13,150,128,585 Rls. 152,097 $
3 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27132000 قيرنفت 994,939 12,371,693,040 Rls. 293,041 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 598,531 9,653,154,000 Rls. 229,837 $
5 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 360,214 7,510,298,668 Rls. 170,889 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 323,674 6,432,057,888 Rls. 152,563 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101910 روغن موتور 254,880 6,322,689,100 Rls. 147,830 $
8 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 12,030 5,560,626,900 Rls. 60,150 $
9 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 121,380 5,346,309,549 Rls. 54,576 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 14,030 5,259,285,800 Rls. 56,120 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27132000 قيرنفت 509,850 4,496,856,000 Rls. 107,068 $
12 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 203,111 3,978,849,000 Rls. 94,735 $
13 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 183,708 3,626,406,000 Rls. 86,343 $
14 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101910 روغن موتور 148,017 3,604,482,000 Rls. 85,821 $
15 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 14,200 2,982,000,000 Rls. 71,000 $
16 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 60,690 2,298,031,705 Rls. 28,524 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 113,730 2,272,107,600 Rls. 54,098 $
18 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 100,227 1,986,012,000 Rls. 47,286 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 64,000 1,809,600,000 Rls. 41,600 $
20 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 14,150 1,376,950,560 Rls. 36,408 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 72,000 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
22 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 11,000 1,016,906,000 Rls. 11,000 $
23 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101940 روغن پايه معدني 40,800 715,360,000 Rls. 17,000 $
24 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101950 روغن صنعتي 26,975 589,030,596 Rls. 13,873 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101910 روغن موتور 20,577 500,085,600 Rls. 11,907 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 20,260 399,924,000 Rls. 9,522 $
27 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 1,300 360,539,400 Rls. 3,900 $
28 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش 1,000 328,002,500 Rls. 3,500 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 25,190 232,764,000 Rls. 5,542 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 27132000 قيرنفت 16,640 170,317,262 Rls. 4,582 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی غنا 28271000 کلرورآمونيوم 1,000 28,275,000 Rls. 650 $
مجموع کل
121,526,208,753 ريال
مجموع کل
2,459,734 دلار
[1]