آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,221,550 69,774,153,295 Rls. 1,653,276 $
2 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 508,800 33,964,909,836 Rls. 900,605 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 545,600 31,527,585,280 Rls. 742,016 $
4 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی صربستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 19,000 756,000,000 Rls. 18,000 $
مجموع کل
136,022,648,411 ريال
مجموع کل
3,313,897 دلار
[1]