آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تونس 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 25,037,990 512,127,047,460 Rls. 12,193,501 $
2 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تونس 03063590 --- سایر 24,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
مجموع کل
516,159,047,460 ريال
مجموع کل
12,289,501 دلار
[1]