آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,130,970 243,100,368,000 Rls. 5,788,104 $
2 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آن ها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگ شده به طور مصنوعي 102,760 11,158,875,500 Rls. 256,900 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 03061700 ساير انواع ميگو 21,000 7,128,765,120 Rls. 78,180 $
4 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 125,575 5,830,032,500 Rls. 136,450 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 107,450 4,817,400,000 Rls. 114,700 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آن ها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگ شده به طور مصنوعي 40,790 4,299,775,875 Rls. 101,975 $
7 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 106,800 4,260,020,600 Rls. 106,800 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 89,325 4,052,708,000 Rls. 92,950 $
9 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 18,760 3,982,748,000 Rls. 93,800 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 8,856 3,691,357,920 Rls. 44,280 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 39,080 2,882,705,700 Rls. 68,390 $
12 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 12,700 2,667,000,000 Rls. 63,500 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 26,800 2,370,984,200 Rls. 26,742 $
14 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37,890 2,269,802,925 Rls. 24,975 $
15 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,220 2,151,408,000 Rls. 50,550 $
16 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 11,115 2,027,020,320 Rls. 22,230 $
17 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 36,000 1,672,342,000 Rls. 39,200 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,125 1,633,415,250 Rls. 38,750 $
19 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 17,800 1,617,717,400 Rls. 17,800 $
20 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 17,800 1,481,013,400 Rls. 17,800 $
21 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 44191190 --- سایر 11,900 1,222,618,320 Rls. 13,860 $
22 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 19,200 970,974,720 Rls. 23,040 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 8,640 958,480,128 Rls. 10,368 $
24 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 5,300 922,200,000 Rls. 21,200 $
25 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,000 848,400,000 Rls. 20,200 $
26 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 3,000 817,947,000 Rls. 9,000 $
27 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 40,000 750,810,000 Rls. 17,260 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,000 749,530,000 Rls. 17,000 $
29 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,000 725,266,800 Rls. 8,700 $
30 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 38,000 696,990,000 Rls. 16,595 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,000 571,200,000 Rls. 13,600 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 11,064 499,211,440 Rls. 11,672 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 870 437,976,000 Rls. 10,428 $
34 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 3,674 420,129,710 Rls. 9,823 $
35 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,400 372,960,000 Rls. 8,880 $
36 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,915 366,996,000 Rls. 8,738 $
37 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,490 346,547,400 Rls. 7,860 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,323 312,480,000 Rls. 7,440 $
39 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,445 308,070,000 Rls. 7,335 $
40 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 750 264,636,000 Rls. 3,000 $
41 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 7,200 93,870,000 Rls. 2,235 $
42 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,856 89,628,000 Rls. 2,134 $
43 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 4,050 79,037,952 Rls. 896 $
44 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,440 54,432,000 Rls. 1,296 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 470 49,350,000 Rls. 1,175 $
مجموع کل
326,025,202,180 ريال
مجموع کل
7,437,811 دلار
[1]