آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 11,631 6,501,473,362 Rls. 68,000 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,850 5,805,608,800 Rls. 62,800 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08081000 سيب، تازه 84,880 5,673,462,725 Rls. 63,616 $
4 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08081000 سيب، تازه 89,937 5,147,842,564 Rls. 64,785 $
5 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08081000 سيب، تازه 204,783 4,421,802,000 Rls. 105,281 $
6 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,260 4,314,324,000 Rls. 102,722 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,830 3,444,000,000 Rls. 82,000 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 137,190 3,035,955,500 Rls. 70,449 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 20,400 2,929,307,400 Rls. 33,412 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08081000 سيب، تازه 66,430 2,551,327,812 Rls. 30,605 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20029010 رب گوجه فرنگي 37,849 2,378,880,000 Rls. 56,640 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 19,837 2,099,886,660 Rls. 23,805 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 13,079 1,990,998,150 Rls. 22,709 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08081000 سيب، تازه 33,322 1,983,697,600 Rls. 24,074 $
15 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 87,710 1,970,808,000 Rls. 46,924 $
16 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 5,860 1,968,960,000 Rls. 46,880 $
17 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08109010 انار تازه 30,710 1,845,476,372 Rls. 20,574 $
18 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 53,880 1,778,854,143 Rls. 20,757 $
19 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08105000 کيوي، تازه 34,115 1,748,099,834 Rls. 32,917 $
20 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 4,041 1,652,067,975 Rls. 18,844 $
21 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 84385000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن گوشت يا پرندگان خانگي 3,900 1,648,448,578 Rls. 18,138 $
22 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 102,000 1,562,652,000 Rls. 37,206 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 93,000 1,540,560,000 Rls. 36,680 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 71,650 1,504,650,000 Rls. 35,825 $
25 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08081000 سيب، تازه 121,925 1,433,796,000 Rls. 34,138 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 61,350 1,359,038,910 Rls. 31,776 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 60,360 1,260,917,120 Rls. 15,038 $
28 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071100 هندوا نه، تازه 54,140 1,216,446,000 Rls. 28,963 $
29 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 25,155 1,215,678,766 Rls. 13,332 $
30 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,732 1,125,819,793 Rls. 13,531 $
31 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 35,970 1,114,087,500 Rls. 12,707 $
32 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071100 هندوا نه، تازه 128,928 1,069,656,000 Rls. 25,468 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071100 هندوا نه، تازه 59,900 1,055,727,000 Rls. 24,626 $
34 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 230,710 1,034,207,256 Rls. 11,535 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08081000 سيب، تازه 83,495 981,876,000 Rls. 23,378 $
36 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 223,540 978,557,527 Rls. 11,177 $
37 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 4,200 968,463,789 Rls. 10,656 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 218,860 956,326,657 Rls. 10,943 $
39 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071100 هندوا نه، تازه 117,146 940,077,001 Rls. 22,309 $
40 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08109010 انار تازه 14,830 931,152,240 Rls. 9,936 $
41 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 8,498 929,460,713 Rls. 11,171 $
42 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 52,000 885,024,000 Rls. 21,072 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 48,000 878,256,000 Rls. 20,544 $
44 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 49,265 829,228,480 Rls. 19,706 $
45 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,500 803,130,000 Rls. 19,000 $
46 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08061000 انگور تازه 17,100 790,020,000 Rls. 18,810 $
47 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 7,500 787,500,000 Rls. 18,750 $
48 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 62,910 763,449,460 Rls. 17,613 $
49 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 52,450 737,016,000 Rls. 17,548 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,508 727,062,000 Rls. 17,311 $
51 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,220 725,727,360 Rls. 8,023 $
52 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 69074090 ک ک ک سایر 6,500 715,532,040 Rls. 7,740 $
53 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 53,550 709,427,640 Rls. 8,526 $
54 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 29,950 664,230,000 Rls. 15,815 $
55 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 6,963 622,145,532 Rls. 7,463 $
56 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک) 200 618,168,898 Rls. 6,802 $
57 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 107,016 584,304,000 Rls. 13,912 $
58 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 105,025 573,426,000 Rls. 13,653 $
59 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 8,600 553,074,000 Rls. 12,900 $
60 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08107000 ک خرمالوها/ساير ميوهکها، تازه. 8,035 516,422,174 Rls. 6,026 $
61 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,482 512,067,625 Rls. 5,841 $
62 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 28,984 465,653,565 Rls. 11,054 $
63 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 108,290 451,332,696 Rls. 5,414 $
64 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071100 هندوا نه، تازه 20,000 449,400,000 Rls. 10,700 $
65 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,000 441,440,000 Rls. 5,000 $
66 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,121 430,279,514 Rls. 5,389 $
67 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 25,550 429,240,000 Rls. 10,220 $
68 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 10,800 409,017,600 Rls. 9,720 $
69 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 18,000 404,460,000 Rls. 9,630 $
70 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08105000 کيوي، تازه 12,680 398,874,000 Rls. 9,497 $
71 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071100 هندوا نه، تازه 45,610 391,640,200 Rls. 9,122 $
72 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 9,100 389,370,340 Rls. 9,098 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 27,200 372,540,000 Rls. 8,870 $
74 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,020 367,135,056 Rls. 4,413 $
75 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 28,000 345,660,000 Rls. 8,230 $
76 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 10,770 337,279,675 Rls. 3,847 $
77 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,335 330,020,544 Rls. 3,738 $
78 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,840 324,633,600 Rls. 7,680 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 24,490 302,862,000 Rls. 7,211 $
80 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 03024490 ک ک ک سایر/ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03. 864 296,352,000 Rls. 7,056 $
81 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08107000 ک خرمالوها/ساير ميوهکها، تازه. 8,560 269,262,000 Rls. 6,411 $
82 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 777 241,316,125 Rls. 2,575 $
83 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 2,440 213,624,440 Rls. 2,440 $
84 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 21,000 212,394,000 Rls. 5,057 $
85 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,174 205,704,425 Rls. 2,195 $
86 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 4,800 201,558,000 Rls. 4,799 $
87 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 400 200,905,051 Rls. 2,211 $
88 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,568 190,974,000 Rls. 4,547 $
89 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 3,000 189,000,000 Rls. 4,500 $
90 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,453 178,083,510 Rls. 4,213 $
91 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 08071100 هندوا نه، تازه 18,000 177,660,000 Rls. 4,230 $
92 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 28,300 171,275,279 Rls. 1,981 $
93 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 1,827 168,735,684 Rls. 2,028 $
94 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 14,160 167,142,060 Rls. 3,964 $
95 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 285 153,509,535 Rls. 1,845 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,044 148,733,361 Rls. 1,755 $
97 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 810 78,246,000 Rls. 1,863 $
98 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 864 72,576,000 Rls. 1,728 $
99 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 270 23,837,760 Rls. 270 $
100 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بحرين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 630 13,281,975 Rls. 315 $
مجموع کل
112,680,652,951 ريال
مجموع کل
1,918,197 دلار