آمار کل " صادرات به" کشور (آلباني) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلباني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,159,000 78,521,520,000 Rls. 1,869,560 $
2 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلباني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 892,800 56,472,611,760 Rls. 1,498,320 $
مجموع کل
134,994,131,760 ريال
مجموع کل
3,367,880 دلار
[1]