آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 196,621 97,735,544,359 Rls. 1,221,584 $
2 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 288,000 30,726,086,400 Rls. 349,077 $
3 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 144,000 15,381,912,000 Rls. 186,072 $
4 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 19,943 13,194,045,264 Rls. 149,572 $
5 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 52051200 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 37,213 12,121,444,686 Rls. 135,207 $
6 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 72,000 9,169,149,600 Rls. 93,600 $
7 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 72,000 8,249,748,000 Rls. 93,600 $
8 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 120,000 7,816,380,000 Rls. 122,201 $
9 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 31,063 3,906,984,524 Rls. 45,041 $
10 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 11,000 3,631,100,000 Rls. 41,416 $
11 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 10,570 2,881,899,930 Rls. 31,710 $
12 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 10,360 2,503,929,120 Rls. 31,080 $
13 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,720 2,296,952,268 Rls. 26,039 $
14 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 44,200 2,257,382,400 Rls. 53,040 $
15 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,000 1,758,439,125 Rls. 20,419 $
16 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 13,104 1,661,718,240 Rls. 39,312 $
17 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 10,820 1,623,597,264 Rls. 19,476 $
18 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آن ها 4,750 1,196,273,400 Rls. 14,350 $
19 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 4,800 1,124,580,000 Rls. 12,000 $
20 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,270 865,261,425 Rls. 9,975 $
21 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 3,844 612,558,672 Rls. 7,348 $
22 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 4,450 568,176,000 Rls. 13,350 $
23 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,300 556,890,060 Rls. 6,420 $
24 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه ترکيه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 470 70,525,944 Rls. 846 $
مجموع کل
221,910,578,681 ريال
مجموع کل
2,722,735 دلار
[1]