آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 297,730 109,704,051,648 Rls. 1,250,394 $
2 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 184,500 67,585,530,768 Rls. 774,900 $
3 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 171,270 60,074,342,706 Rls. 710,447 $
4 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 117,510 43,375,695,552 Rls. 493,923 $
5 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 78041900 صفحه، ورق، نوا ر و ورقه نازک ا زسرب، به ضخامت 0/2 ميلمتر غير از رديف 7841100 156,155 34,466,487,456 Rls. 372,828 $
6 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 36,672 9,566,858,361 Rls. 110,016 $
7 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 38,945 8,826,767,627 Rls. 98,717 $
8 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 243,275 8,236,627,080 Rls. 188,698 $
9 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 20,463 3,804,521,406 Rls. 44,394 $
10 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 25,240 3,438,975,240 Rls. 37,860 $
11 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 95,950 3,378,676,983 Rls. 40,561 $
12 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 10,066 2,964,466,412 Rls. 35,585 $
13 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر 4,499 2,875,737,330 Rls. 68,202 $
14 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 9,879 2,607,789,267 Rls. 29,354 $
15 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 10,475 2,567,334,366 Rls. 31,425 $
16 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,506 1,950,737,600 Rls. 23,674 $
17 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,821 1,755,305,587 Rls. 18,957 $
18 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,500 1,490,504,969 Rls. 17,183 $
19 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,074 1,424,352,157 Rls. 17,119 $
20 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 5,000 1,301,145,000 Rls. 15,000 $
21 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 5,943 1,153,195,476 Rls. 13,073 $
22 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 1,300 1,052,372,360 Rls. 11,960 $
23 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,000 1,014,438,000 Rls. 11,500 $
24 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,071 958,943,865 Rls. 11,055 $
25 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 7,101 937,192,141 Rls. 10,651 $
26 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 7,640 927,617,790 Rls. 11,460 $
27 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,553 879,740,292 Rls. 10,553 $
28 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 10,553 878,041,259 Rls. 10,553 $
29 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,922 867,782,752 Rls. 9,829 $
30 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 3,579 675,086,436 Rls. 7,653 $
31 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 2,890 670,411,200 Rls. 7,600 $
32 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 3,286 655,415,160 Rls. 7,430 $
33 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,520 638,302,032 Rls. 7,236 $
34 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 9,833 632,819,288 Rls. 15,016 $
35 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 8,281 588,210,000 Rls. 14,005 $
36 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,861 579,924,910 Rls. 6,970 $
37 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,015 531,634,347 Rls. 5,427 $
38 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 13,000 409,500,000 Rls. 9,750 $
39 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,627 390,997,500 Rls. 9,250 $
40 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,500 370,800,000 Rls. 4,500 $
41 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 2,933 367,963,806 Rls. 4,242 $
42 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,383 365,991,588 Rls. 4,149 $
43 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,486 356,166,758 Rls. 4,106 $
44 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 830 341,492,046 Rls. 3,486 $
45 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,489 326,737,110 Rls. 7,467 $
46 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,640 309,500,940 Rls. 7,322 $
47 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 5,453 276,572,610 Rls. 6,543 $
48 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 1,833 265,433,580 Rls. 3,060 $
49 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,600 261,027,360 Rls. 3,240 $
50 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,021 239,717,330 Rls. 5,437 $
51 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 1,461 216,629,600 Rls. 2,629 $
52 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,551 201,702,270 Rls. 4,653 $
53 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 2,355 191,772,000 Rls. 4,566 $
54 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 2,475 185,669,664 Rls. 2,103 $
55 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 3,488 184,516,650 Rls. 4,185 $
56 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,000 166,533,700 Rls. 1,700 $
57 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غير مذکور در جاي ديگر بجز در سرکه يا در جوهر سرکه 2,660 140,735,280 Rls. 3,192 $
58 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 1,440 120,960,000 Rls. 2,880 $
59 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 690 109,559,304 Rls. 1,242 $
60 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,625 82,656,000 Rls. 1,968 $
61 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 1,013 76,608,000 Rls. 1,824 $
62 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 95 63,356,640 Rls. 760 $
63 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 225 63,257,625 Rls. 675 $
64 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه يا خشك كرده 1,136 47,712,000 Rls. 1,136 $
65 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 335 32,814,864 Rls. 372 $
66 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 400 30,240,000 Rls. 720 $
67 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 240 24,740,760 Rls. 264 $
68 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 07132010 لپه 298 15,834,000 Rls. 377 $
69 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه امارات متحده عربي 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 50 4,200,000 Rls. 100 $
مجموع کل
391,278,433,808 ريال
مجموع کل
4,659,106 دلار
[1]