آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 54,000 23,706,273,136 Rls. 269,260 $
2 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 39,200 17,448,339,640 Rls. 194,701 $
3 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,320 8,503,128,000 Rls. 102,000 $
4 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 17,300 6,409,483,920 Rls. 72,660 $
5 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 31,225 5,907,751,309 Rls. 73,655 $
6 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 12,320 5,790,252,600 Rls. 61,600 $
7 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 26,501 4,870,414,628 Rls. 60,639 $
8 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 19,040 3,213,350,534 Rls. 40,233 $
9 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,500 2,978,574,400 Rls. 67,880 $
10 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 40,304 2,670,357,975 Rls. 55,126 $
11 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,950 2,619,356,022 Rls. 62,154 $
12 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,455 2,336,754,000 Rls. 55,637 $
13 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,850 2,162,160,000 Rls. 51,480 $
14 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,284 1,599,808,765 Rls. 17,071 $
15 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,743 1,498,584,350 Rls. 19,084 $
16 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 17,495 1,492,898,900 Rls. 34,990 $
17 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 83030000 گاوصندوق، صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند، ازفلزمعمولي. 6,946 1,285,256,304 Rls. 13,831 $
18 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,468 1,067,875,250 Rls. 11,750 $
19 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 12,454 1,054,618,761 Rls. 11,011 $
20 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 4,910 1,021,414,720 Rls. 10,640 $
21 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 17,000 993,174,000 Rls. 23,647 $
22 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,758 990,480,828 Rls. 11,074 $
23 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,104 942,842,395 Rls. 9,911 $
24 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 10,879 938,769,390 Rls. 10,335 $
25 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زساير مواد نسجي، آماده مصرف، غير مذکور در جاي ديگر 4,373 899,348,280 Rls. 11,241 $
26 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,917 889,128,239 Rls. 9,315 $
27 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 6,364 886,167,660 Rls. 21,099 $
28 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,896 825,816,580 Rls. 8,812 $
29 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,200 816,168,000 Rls. 18,600 $
30 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,714 810,640,725 Rls. 12,550 $
31 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,340 807,408,000 Rls. 19,224 $
32 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,060 767,928,000 Rls. 12,298 $
33 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,882 723,044,000 Rls. 16,900 $
34 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,845 719,232,880 Rls. 16,772 $
35 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 4,499 717,744,676 Rls. 8,909 $
36 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 6,800 697,536,000 Rls. 11,936 $
37 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 3,334 673,806,562 Rls. 7,414 $
38 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,010 659,148,000 Rls. 15,694 $
39 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 7,950 655,620,000 Rls. 15,610 $
40 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 8,211 651,306,860 Rls. 15,172 $
41 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,456 641,634,000 Rls. 15,277 $
42 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,365 641,634,000 Rls. 15,277 $
43 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 1,250 641,550,000 Rls. 15,000 $
44 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,820 640,500,000 Rls. 15,250 $
45 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 3,390 595,498,926 Rls. 7,458 $
46 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 7,823 591,402,000 Rls. 14,081 $
47 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 4,507 586,068,000 Rls. 13,954 $
48 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,010 571,320,575 Rls. 6,516 $
49 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,673 558,402,216 Rls. 6,251 $
50 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 5,194 545,154,375 Rls. 7,887 $
51 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 6,479 543,480,000 Rls. 12,940 $
52 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 2,600 519,570,480 Rls. 5,720 $
53 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,476 517,025,655 Rls. 5,517 $
54 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 7,575 505,066,637 Rls. 5,519 $
55 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,749 497,316,150 Rls. 5,475 $
56 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 6,670 482,160,000 Rls. 11,480 $
57 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 8,730 480,564,000 Rls. 11,442 $
58 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,010 461,236,078 Rls. 5,757 $
59 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 3,600 453,600,000 Rls. 10,800 $
60 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,500 417,233,830 Rls. 4,810 $
61 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,476 410,298,000 Rls. 9,769 $
62 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,742 379,800,057 Rls. 4,179 $
63 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,966 373,716,000 Rls. 8,898 $
64 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 2,800 372,419,400 Rls. 4,100 $
65 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,546 364,320,600 Rls. 4,200 $
66 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,870 361,624,550 Rls. 4,125 $
67 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 4,300 358,680,000 Rls. 8,540 $
68 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,024 353,085,350 Rls. 4,055 $
69 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,200 335,682,000 Rls. 7,650 $
70 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,900 333,900,000 Rls. 7,950 $
71 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 6,345 319,788,000 Rls. 7,614 $
72 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 6,200 312,480,000 Rls. 7,440 $
73 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 3,600 311,548,000 Rls. 7,100 $
74 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 1,032 308,448,000 Rls. 7,344 $
75 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,750 307,104,000 Rls. 7,312 $
76 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,376 299,376,000 Rls. 7,128 $
77 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 3,500 294,000,000 Rls. 7,000 $
78 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,880 290,668,800 Rls. 3,200 $
79 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,940 288,407,364 Rls. 3,612 $
80 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,300 278,945,940 Rls. 6,522 $
81 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 2,792 272,266,520 Rls. 6,358 $
82 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 1,000 263,973,000 Rls. 3,000 $
83 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,129 263,430,576 Rls. 2,889 $
84 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 660 251,791,848 Rls. 2,772 $
85 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,200 249,480,000 Rls. 5,940 $
86 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,550 244,850,400 Rls. 5,580 $
87 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,200 220,277,600 Rls. 5,020 $
88 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,350 214,355,160 Rls. 2,430 $
89 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,825 212,803,500 Rls. 4,965 $
90 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 2,401 207,774,000 Rls. 4,947 $
91 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 2,004 204,876,000 Rls. 4,878 $
92 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,420 203,280,000 Rls. 4,840 $
93 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 5,619 202,062,000 Rls. 4,811 $
94 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07139000 سبزيجات غلافدار، غلاف کنده، خشک کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,260 180,500,320 Rls. 4,238 $
95 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,000 171,351,400 Rls. 3,905 $
96 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,608 170,352,000 Rls. 4,056 $
97 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 1,534 169,512,300 Rls. 3,933 $
98 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,200 166,320,000 Rls. 3,960 $
99 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 7,920 166,320,000 Rls. 3,960 $
100 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه اتريش 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 3,150 165,866,400 Rls. 3,780 $
مجموع کل
135,448,116,296 ريال
مجموع کل
1,972,326 دلار