آمار کل " صادرات به" کشور (کنيا) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کنيا 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 10,009,970 228,241,146,000 Rls. 5,434,313 $
2 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کنيا 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 9,230,189 190,000,000,000 Rls. 5,054,359 $
3 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کنيا 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 7,007,057 160,000,000,000 Rls. 3,804,061 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کنيا 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,267,989 53,553,612,000 Rls. 1,275,086 $
5 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کنيا 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,274,114 49,138,684,881 Rls. 1,303,863 $
مجموع کل
680,933,442,881 ريال
مجموع کل
16,871,682 دلار
[1]