آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس يونان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 31,456,929 653,289,076,109 Rls. 6,668,869 $
2 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس يونان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 24,750 1,273,397,600 Rls. 29,020 $
3 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس يونان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 24,750 1,235,373,700 Rls. 29,095 $
4 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس يونان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,227,413,460 Rls. 29,224 $
مجموع کل
657,025,260,869 ريال
مجموع کل
6,756,208 دلار
[1]