آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ويتنام 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,485,000 78,717,786,000 Rls. 1,874,233 $
2 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ويتنام 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 24,668,983,350 Rls. 583,605 $
3 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ويتنام 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 346,500 16,450,689,700 Rls. 414,901 $
4 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ويتنام 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 247,500 11,239,839,260 Rls. 297,193 $
5 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ويتنام 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 99,000 4,992,834,000 Rls. 118,877 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 119,600 2,540,507,320 Rls. 60,252 $
مجموع کل
138,610,639,630 ريال
مجموع کل
3,349,061 دلار
[1]