آمار کل " صادرات به" کشور (نپال) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس نپال 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 30,599,256 354,000,000,000 Rls. 8,039,036 $
مجموع کل
354,000,000,000 ريال
مجموع کل
8,039,036 دلار
[1]