آمار کل " صادرات به" کشور (موزامبيک) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس موزامبيک 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 28,099,387 310,151,274,160 Rls. 7,251,608 $
2 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس موزامبيک 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,980,000 97,979,826,000 Rls. 2,332,853 $
3 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس موزامبيک 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,732,500 78,192,766,252 Rls. 2,041,244 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس موزامبيک 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,485,000 74,892,636,000 Rls. 1,783,158 $
مجموع کل
561,216,502,412 ريال
مجموع کل
13,408,863 دلار
[1]