آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس مصر 29051100 متانول 16,773,467 204,000,000,000 Rls. 5,401,056 $
2 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس مصر 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 3,153,444 131,120,000,000 Rls. 3,121,909 $
3 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس مصر 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,579,110 47,730,396,000 Rls. 1,136,438 $
مجموع کل
382,850,396,000 ريال
مجموع کل
9,659,403 دلار
[1]