آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس لهستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 27,476,805 271,000,000,000 Rls. 6,457,049 $
مجموع کل
271,000,000,000 ريال
مجموع کل
6,457,049 دلار
[1]