آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس فرانسه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 34,005,535 372,620,807,680 Rls. 8,775,808 $
2 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس فرانسه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 24,964,212,000 Rls. 594,386 $
مجموع کل
397,585,019,680 ريال
مجموع کل
9,370,194 دلار
[1]