آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 37,960,528 1,050,000,000,000 Rls. 24,959,427 $
مجموع کل
1,050,000,000,000 ريال
مجموع کل
24,959,427 دلار
[1]