آمار کل " صادرات به" کشور (سایر کشورهای خارجی) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سایر کشورهای خارجی 27090010 ميعانات گازي 35,517,000 1,618,893,283,860 Rls. 18,490,860 $
مجموع کل
1,618,893,283,860 ريال
مجموع کل
18,490,860 دلار
[1]