آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بنگلادش 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 550,000 58,677,953,273 Rls. 598,993 $
2 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 50,011,247 52,511,802,000 Rls. 1,250,281 $
3 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 42,000,000 45,675,000,000 Rls. 1,050,000 $
4 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 42,000,000 44,100,000,000 Rls. 1,050,000 $
5 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بنگلادش 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 400,000 37,350,288,000 Rls. 432,000 $
6 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بنگلادش 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 50,000 4,350,456,000 Rls. 54,000 $
مجموع کل
242,665,499,273 ريال
مجموع کل
4,435,274 دلار
[1]