آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بلژيک 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 81,021,482 926,000,000,000 Rls. 21,285,963 $
2 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بلژيک 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 27,027,000,000 Rls. 643,500 $
3 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بلژيک 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 99,000 4,396,820,190 Rls. 116,642 $
4 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس بلژيک 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 24,750 1,631,111,625 Rls. 37,497 $
مجموع کل
959,054,931,815 ريال
مجموع کل
22,083,602 دلار
[1]