آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,089,720 510,475,770,000 Rls. 12,154,187 $
2 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 12,093,750 264,875,315,646 Rls. 6,288,752 $
3 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,578,210 190,698,763,088 Rls. 4,460,669 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,483,976 174,698,832,000 Rls. 4,159,496 $
5 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,399,086 155,114,765,571 Rls. 3,681,510 $
6 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,263,832 142,472,936,088 Rls. 3,303,647 $
7 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 5,411,530 120,267,975,306 Rls. 2,853,442 $
8 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,628,510 103,117,053,440 Rls. 2,406,826 $
9 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,573,320 102,518,659,420 Rls. 2,398,888 $
10 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,043,910 91,220,598,000 Rls. 2,171,919 $
11 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,825,420 86,692,990,440 Rls. 1,994,132 $
12 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 709,845 80,171,009,254 Rls. 1,878,178 $
13 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,755,460 75,903,771,645 Rls. 1,952,846 $
14 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 680,501 61,767,357,110 Rls. 1,427,143 $
15 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 637,397 57,737,946,000 Rls. 1,374,713 $
16 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,051,108 42,101,430,000 Rls. 1,002,415 $
17 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,834,940 41,061,039,306 Rls. 992,226 $
18 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 507,917 40,945,894,670 Rls. 957,515 $
19 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 445,869 35,290,788,912 Rls. 837,039 $
20 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 284,922 32,719,936,880 Rls. 794,920 $
21 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 506,967 32,186,624,840 Rls. 748,275 $
22 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 203,633 25,745,345,304 Rls. 610,899 $
23 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 216,440 25,525,891,680 Rls. 649,320 $
24 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 147,600 24,519,600,000 Rls. 583,800 $
25 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 157,377 14,541,618,000 Rls. 346,229 $
26 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 58,460 13,923,430,400 Rls. 330,880 $
27 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 181,367 13,889,048,466 Rls. 346,327 $
28 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 310,746 12,650,998,174 Rls. 320,145 $
29 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 229,534 12,607,038,940 Rls. 294,916 $
30 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 105,519 12,139,948,800 Rls. 289,046 $
31 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 50,014 11,811,578,657 Rls. 274,066 $
32 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 93,024 10,920,092,950 Rls. 253,909 $
33 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 39206190 سايرصفحه ها وورقها ازپلي کربنات غيراسفنجي بجز ورق دوجدا ره وفيلم متالايز 65,830 10,782,268,400 Rls. 251,247 $
34 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 45,623 10,736,137,353 Rls. 250,013 $
35 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 45,510 10,422,720,000 Rls. 248,160 $
36 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 35,914 9,875,027,440 Rls. 231,707 $
37 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 221,651 9,849,741,333 Rls. 233,911 $
38 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 98,708 9,287,311,649 Rls. 220,196 $
39 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 51,750 8,876,700,000 Rls. 210,000 $
40 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 39206190 سايرصفحه ها وورقها ازپلي کربنات غيراسفنجي بجز ورق دوجدا ره وفيلم متالايز 50,100 8,287,079,600 Rls. 192,842 $
41 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 18,179 8,055,555,750 Rls. 182,902 $
42 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 209,900 7,961,337,900 Rls. 188,910 $
43 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 44,720 7,820,736,000 Rls. 186,208 $
44 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 28,458 7,526,111,650 Rls. 176,826 $
45 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 64,092 6,632,008,130 Rls. 155,411 $
46 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 56,669 5,416,560,640 Rls. 139,040 $
47 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 57,900 5,368,863,570 Rls. 127,382 $
48 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 54,360 5,257,066,320 Rls. 119,592 $
49 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 146,000 5,212,179,000 Rls. 124,100 $
50 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 66,869 5,055,321,600 Rls. 120,365 $
51 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 39,340 4,956,840,000 Rls. 118,020 $
52 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 11,316 4,845,456,000 Rls. 113,850 $
53 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 187,294 4,734,112,439 Rls. 109,778 $
54 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 58,519 4,499,040,704 Rls. 105,334 $
55 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 31,968 4,294,638,543 Rls. 102,158 $
56 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 44,769 4,208,142,136 Rls. 98,492 $
57 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 46,310 4,190,544,960 Rls. 99,775 $
58 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 48,172 4,162,003,002 Rls. 98,761 $
59 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 144,768 4,132,203,180 Rls. 98,386 $
60 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 24,400 3,609,713,505 Rls. 85,757 $
61 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 41,407 3,566,909,570 Rls. 83,433 $
62 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 30,942 3,248,910,000 Rls. 77,355 $
63 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 11,246 3,047,856,000 Rls. 72,568 $
64 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 76,325 2,919,445,280 Rls. 68,693 $
65 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 34,074 2,840,470,970 Rls. 65,133 $
66 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 82,375 2,816,107,266 Rls. 70,018 $
67 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 48,000 2,759,174,400 Rls. 62,880 $
68 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 14,683 2,699,004,000 Rls. 64,262 $
69 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 23,224 2,587,200,840 Rls. 61,600 $
70 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 27,564 2,546,913,600 Rls. 60,641 $
71 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 15,870 2,534,415,931 Rls. 64,929 $
72 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 28011000 کلر 403,200 2,402,426,880 Rls. 56,448 $
73 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 31,074 2,353,856,573 Rls. 55,933 $
74 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 9,060 2,240,358,400 Rls. 52,640 $
75 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 21,000 2,118,211,200 Rls. 49,770 $
76 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27101920 گريس 128,120 2,090,976,480 Rls. 48,685 $
77 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 6,730 2,004,053,181 Rls. 47,541 $
78 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 39206190 سايرصفحه ها وورقها ازپلي کربنات غيراسفنجي بجز ورق دوجدا ره وفيلم متالايز 9,782 1,976,240,000 Rls. 46,753 $
79 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 25,105 1,897,938,000 Rls. 45,189 $
80 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 19,434 1,883,983,200 Rls. 42,755 $
81 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 13,629 1,855,600,480 Rls. 49,064 $
82 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 194,020 1,810,816,000 Rls. 42,000 $
83 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 62,912 1,727,142,084 Rls. 39,688 $
84 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 22,536 1,656,637,560 Rls. 38,765 $
85 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه، غير از متانال، اتانال 32,085 1,646,730,540 Rls. 38,502 $
86 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 119,930 1,420,878,280 Rls. 32,381 $
87 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 878,280 1,401,716,400 Rls. 33,375 $
88 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 53,554 1,349,578,440 Rls. 32,133 $
89 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27101920 گريس 83,600 1,334,256,000 Rls. 31,768 $
90 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 51,116 1,282,364,951 Rls. 29,902 $
91 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84531000 ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 13,720 1,281,000,000 Rls. 30,500 $
92 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 9,740 1,227,240,000 Rls. 29,220 $
93 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 12,805 1,204,056,000 Rls. 28,668 $
94 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84531000 ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 8,580 1,180,620,000 Rls. 28,000 $
95 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 4,726 1,092,009,409 Rls. 25,898 $
96 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 44,265 1,091,868,578 Rls. 25,896 $
97 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 10,330 1,088,342,975 Rls. 25,825 $
98 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 42,695 1,087,690,177 Rls. 25,617 $
99 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 27101920 گريس 63,900 1,025,343,246 Rls. 24,282 $
100 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان عراق 84137010 پمپ کولر آبي 6,300 969,523,200 Rls. 23,040 $
مجموع کل
2,883,637,335,882 ريال
مجموع کل
68,359,148 دلار