آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 594,000 39,514,196,084 Rls. 1,046,784 $
2 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 330,000 22,907,456,000 Rls. 538,614 $
3 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 110,000 7,729,805,820 Rls. 183,464 $
4 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان صربستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 21,248 3,218,741,280 Rls. 76,491 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان صربستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 11,853 1,839,111,480 Rls. 42,671 $
مجموع کل
75,209,310,664 ريال
مجموع کل
1,888,024 دلار
[1]