آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 1,127,773 60,182,023,483 Rls. 1,427,579 $
2 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 922,806 50,691,695,946 Rls. 1,187,576 $
3 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 728,040 37,522,657,630 Rls. 952,620 $
4 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 586,978 27,421,895,460 Rls. 652,902 $
5 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 470,638 25,321,556,601 Rls. 602,895 $
6 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 20,800 4,883,162,100 Rls. 112,257 $
7 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 44,000 2,553,671,120 Rls. 67,760 $
8 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 85,900 1,448,789,400 Rls. 34,360 $
9 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 38,440 193,746,000 Rls. 4,613 $
مجموع کل
210,219,197,740 ريال
مجموع کل
5,042,562 دلار
[1]