آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 31,739 40,890,734,700 Rls. 952,170 $
2 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 31,494 40,568,807,400 Rls. 944,820 $
3 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 30,564 38,600,087,580 Rls. 916,920 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 29,776 31,517,892,000 Rls. 750,426 $
5 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 22,960 14,695,607,400 Rls. 344,400 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 104,331 13,186,845,189 Rls. 312,993 $
7 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 83,298 10,495,548,000 Rls. 249,894 $
8 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 8,400 9,024,502,020 Rls. 214,140 $
9 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 62,860 8,053,360,740 Rls. 188,580 $
10 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,042 5,415,704,040 Rls. 123,126 $
11 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 41,427 5,219,802,000 Rls. 124,281 $
12 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 3,725 4,753,344,880 Rls. 108,326 $
13 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 7,915 4,065,188,160 Rls. 94,980 $
14 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 67,500 3,773,460,600 Rls. 85,995 $
15 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 8,936 2,928,425,920 Rls. 68,807 $
16 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 42,199 2,835,772,800 Rls. 67,518 $
17 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 21,110 2,659,860,000 Rls. 63,330 $
18 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 20,690 2,606,940,000 Rls. 62,070 $
19 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 31,039 2,223,717,538 Rls. 52,766 $
20 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 8,000 2,221,884,000 Rls. 52,902 $
21 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 62099000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 3,967 2,024,767,872 Rls. 48,072 $
22 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 366,380 2,003,072,500 Rls. 46,475 $
23 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 2,662 2,002,723,800 Rls. 47,684 $
24 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 316,470 1,987,000,160 Rls. 45,244 $
25 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 5,345 1,836,887,840 Rls. 42,760 $
26 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 30032090 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيها که توليد داخلي ندارند 6,800 1,798,326,600 Rls. 42,817 $
27 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 2,150 1,663,055,895 Rls. 38,231 $
28 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,880 1,617,403,200 Rls. 38,510 $
29 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,606,825,550 Rls. 37,281 $
30 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,580,040,000 Rls. 37,620 $
31 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 68,650 1,499,316,000 Rls. 35,698 $
32 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 5,870 1,451,287,120 Rls. 33,074 $
33 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,429,449,208 Rls. 37,930 $
34 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 2,716 1,411,364,760 Rls. 32,592 $
35 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,785 1,397,733,000 Rls. 32,430 $
36 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 2,745 1,393,687,560 Rls. 32,940 $
37 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 52,980 1,336,684,853 Rls. 31,174 $
38 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 234,880 1,322,041,280 Rls. 31,063 $
39 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 7,684 1,307,277,680 Rls. 30,358 $
40 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 1,850 1,272,096,000 Rls. 30,288 $
41 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 3,637 1,225,166,456 Rls. 29,096 $
42 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 2,328 1,213,819,200 Rls. 27,936 $
43 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,568 1,204,485,390 Rls. 28,566 $
44 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 4,734 1,095,775,054 Rls. 26,037 $
45 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 5,102 1,075,067,930 Rls. 25,510 $
46 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 44187900 ساير، چندلايه غير از كف هاي موزاييكي 19,496 1,057,135,800 Rls. 25,170 $
47 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 14,385 977,259,360 Rls. 23,016 $
48 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63029100 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه ا زپنبه، غير مذکور در جاي ديگر 4,753 969,575,260 Rls. 22,571 $
49 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 1,901 959,012,280 Rls. 22,812 $
50 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 34053000 واكس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به استثناي واكسها براي فلزات 8,733 946,500,520 Rls. 21,581 $
51 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 64069090 ساير اجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر و ساق پوش واشيا، همانند غير مذکور به استثناي از چوب وسرپنجه فولادي 25,847 945,141,061 Rls. 22,427 $
52 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 13,187 875,238,000 Rls. 20,839 $
53 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,008 852,264,000 Rls. 20,025 $
54 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 64069090 ساير اجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر و ساق پوش واشيا، همانند غير مذکور به استثناي از چوب وسرپنجه فولادي 6,324 825,282,000 Rls. 18,972 $
55 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي) 3,000 794,228,000 Rls. 18,100 $
56 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 1,796 758,835,000 Rls. 18,068 $
57 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 8,151 752,538,150 Rls. 17,595 $
58 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 400 734,992,451 Rls. 17,431 $
59 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 65050000 كلاه و ساير پوششهاي سر، كشباف يا قلاب باف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچه هاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستري شده يا تزئين شده. 1,106 727,969,200 Rls. 16,590 $
60 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ، نوا ر يا فرم مشخص. 13,322 722,737,217 Rls. 17,160 $
61 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ، نوا ر يا فرم مشخص. 18,876 707,267,380 Rls. 16,468 $
62 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 8,167 686,974,720 Rls. 16,334 $
63 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز، که در جاي ديگر مذکور نباشد 8,260 683,537,400 Rls. 16,275 $
64 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 17,361 669,474,431 Rls. 17,361 $
65 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 13,603 667,981,440 Rls. 15,904 $
66 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 27,090 663,550,539 Rls. 15,789 $
67 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ، نوا ر يا فرم مشخص. 19,998 661,829,010 Rls. 15,333 $
68 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 68101930 ساير اشياء ساخته شده از بتون 111,180 660,793,925 Rls. 17,472 $
69 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 3,685 655,411,960 Rls. 15,234 $
70 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 3,511 653,885,520 Rls. 15,208 $
71 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 4,940 638,742,000 Rls. 14,820 $
72 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 19,652 628,884,660 Rls. 14,619 $
73 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 1,145 591,942,240 Rls. 13,740 $
74 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,698 586,486,240 Rls. 13,584 $
75 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,548 573,642,288 Rls. 13,644 $
76 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 140,280 565,609,180 Rls. 13,467 $
77 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ، نوا ر يا فرم مشخص. 19,268 560,616,000 Rls. 13,348 $
78 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 2,939 506,058,200 Rls. 11,632 $
79 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63029100 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه ا زپنبه، غير مذکور در جاي ديگر 2,716 499,584,500 Rls. 11,555 $
80 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84211100 خامه گيراز نوع گريزا زمرکز 7,503 490,463,400 Rls. 11,678 $
81 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84211100 خامه گيراز نوع گريزا زمرکز 6,852 469,009,220 Rls. 11,000 $
82 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 15,605 431,897,760 Rls. 10,284 $
83 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 63029100 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه ا زپنبه، غير مذکور در جاي ديگر 2,191 425,786,678 Rls. 10,119 $
84 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز (غير ازنوع کنترل شماره ا ي) 5,040 420,000,000 Rls. 10,000 $
85 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 2,795 412,437,242 Rls. 9,624 $
86 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 16,154 396,908,400 Rls. 9,450 $
87 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 391,519,200 Rls. 8,880 $
88 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 3,880 391,156,360 Rls. 9,196 $
89 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 13,134 386,148,000 Rls. 9,194 $
90 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 67,700 368,353,440 Rls. 8,736 $
91 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 28301000 سولفور سديم 28,430 359,625,285 Rls. 8,529 $
92 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 28080010 اسيد نيتريک 21,630 355,921,650 Rls. 8,111 $
93 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 09109190 سايرادويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب) غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 4,248 353,082,000 Rls. 8,118 $
94 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 4,373 344,435,520 Rls. 8,112 $
95 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 4,600 339,428,250 Rls. 8,050 $
96 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 28321090 ساير سولفيت هاي سديم غير از سولفيت سديم و متابي سولفيت 20,295 335,210,205 Rls. 7,953 $
97 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 1,494 319,200,000 Rls. 7,500 $
98 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 4,769 317,662,800 Rls. 7,563 $
99 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 55134900 ساير پارچه تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غيريکسره پلي استر،… بوزن مترمربع حدا کثر170 گرم 1,852 312,019,776 Rls. 7,408 $
100 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی سهلان آذربايجان 54011000 نخ دوخت ازرشته هاي سنتتيک. 2,794 295,158,460 Rls. 6,868 $
مجموع کل
316,169,243,453 ريال
مجموع کل
7,438,347 دلار