آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 445,900 89,526,136,648 Rls. 1,023,803 $
2 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 120,000 45,208,584,000 Rls. 541,532 $
3 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 120,000 21,403,790,040 Rls. 247,560 $
4 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 80,760 20,935,704,000 Rls. 306,101 $
5 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 94,000 17,505,292,982 Rls. 213,012 $
6 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 ويتنام 03063590 --- سایر 72,000 11,188,800,000 Rls. 266,400 $
مجموع کل
205,768,307,670 ريال
مجموع کل
2,598,408 دلار
[1]