آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات کويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 19,000,000 211,000,000,000 Rls. 5,035,000 $
2 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات کويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 11,000,000 122,430,000,000 Rls. 2,915,000 $
مجموع کل
333,430,000,000 ريال
مجموع کل
7,950,000 دلار
[1]