آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات فيليپين 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,000,000 621,258,255,000 Rls. 7,590,000 $
مجموع کل
621,258,255,000 ريال
مجموع کل
7,590,000 دلار
[1]