آمار کل " صادرات به" کشور (غنا) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات غنا 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 28,000,000 928,090,240,000 Rls. 10,724,764 $
2 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات غنا 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 30,000,000 886,301,700,000 Rls. 11,100,000 $
مجموع کل
1,814,391,940,000 ريال
مجموع کل
21,824,764 دلار
[1]