آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تونس 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 3,907,401 71,699,662,130 Rls. 1,648,268 $
2 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تونس 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 2,869,858 52,650,711,710 Rls. 1,210,361 $
3 5 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تونس 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 1,269,741 23,288,167,710 Rls. 535,360 $
مجموع کل
147,638,541,550 ريال
مجموع کل
3,393,989 دلار
[1]