آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 99,179,820 1,695,306,400,636 Rls. 40,364,438 $
2 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 35,968,320 615,000,000,000 Rls. 14,629,296 $
3 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 9,739,000 391,157,293,390 Rls. 4,701,240 $
4 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 14,097,576 252,000,000,000 Rls. 5,984,640 $
5 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72083800 محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر 12,667,585 227,000,000,000 Rls. 5,377,558 $
6 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 6,107,000 208,890,057,140 Rls. 2,259,590 $
7 3 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72083710 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر و بالاتر با گريدهاي X60 و بيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز وپتروشيمي 676,839 12,100,689,328 Rls. 286,984 $
مجموع کل
3,401,454,440,494 ريال
مجموع کل
73,603,746 دلار
[1]