آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101940 روغن پايه معدني 22,235,289 788,046,304,710 Rls. 8,977,179 $
2 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101940 روغن پايه معدني 11,030,040 397,410,352,249 Rls. 4,414,008 $
3 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101940 روغن پايه معدني 6,502,167 243,740,250,905 Rls. 2,488,136 $
4 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101940 روغن پايه معدني 7,002,651 240,048,000,000 Rls. 2,801,060 $
5 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101940 روغن پايه معدني 6,585,229 111,000,000,000 Rls. 2,634,092 $
6 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,326,909 70,734,987,678 Rls. 784,319 $
7 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,521,409 63,596,652,000 Rls. 1,514,206 $
8 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,368,253 39,849,264,000 Rls. 948,792 $
9 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,703,323 30,762,018,000 Rls. 732,429 $
10 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27101940 روغن پايه معدني 501,120 16,148,892,672 Rls. 202,248 $
11 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 230,300 13,033,632,780 Rls. 138,363 $
12 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,374,058 12,696,306,000 Rls. 302,293 $
13 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 27132000 قيرنفت 1,316,136 12,022,921,500 Rls. 276,389 $
14 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 18,500 5,985,878,500 Rls. 64,750 $
15 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,209,000 5,566,680,000 Rls. 132,540 $
16 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 19,000 1,932,121,400 Rls. 20,900 $
17 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 10,500 1,386,000,000 Rls. 33,000 $
18 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 26,356 664,188,000 Rls. 15,814 $
19 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 2,500 92,446,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
2,054,716,896,394 ريال
مجموع کل
26,481,517 دلار
[1]