آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانکا) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانکا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 36,075,150 68,843,842,179 Rls. 793,653 $
2 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانکا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 30,823,300 64,766,390,194 Rls. 768,466 $
3 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانکا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,306,700 62,827,257,010 Rls. 701,160 $
مجموع کل
196,437,489,383 ريال
مجموع کل
2,263,279 دلار
[1]