آمار کل " صادرات به" کشور (سایر کشورهای خارجی) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,555,000 13,189,852,080,000 Rls. 158,220,000 $
2 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 27090010 ميعانات گازي 226,401,000 10,965,068,562,955 Rls. 124,196,590 $
3 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 5,370,000 9,410,000,000,000 Rls. 224,000,000 $
4 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,930,000 6,645,240,000,000 Rls. 158,220,000 $
5 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 4,006,000 5,011,016,928,750 Rls. 118,955,841 $
6 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 67,000 9,981,259,255 Rls. 115,445 $
7 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 78,072 8,457,792,000 Rls. 201,376 $
8 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 120,000 6,719,979,600 Rls. 155,916 $
9 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 220,700 6,100,472,000 Rls. 151,000 $
10 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 38,400 4,159,968,900 Rls. 96,519 $
11 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 95,000 3,040,800,000 Rls. 72,400 $
12 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 265,000 2,708,660,000 Rls. 63,000 $
13 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 38249990 --- سایر 206,500 2,016,000,000 Rls. 48,000 $
14 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 272,000 1,890,000,000 Rls. 45,000 $
15 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25112000 ک کربنات باریم طبیعی (ویتریت)/سولفات باريم طبيعي (باريکتين)؛ كربنات باريم طبيعي (ويتريت)، حتي تكليس شده، غير از اكسيد باريم شماره 2816. 739,500 1,337,079,560 Rls. 14,780 $
16 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 424,234 1,335,193,800 Rls. 14,930 $
17 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,076,000 1,267,560,000 Rls. 30,180 $
18 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 95,000 1,239,810,000 Rls. 32,600 $
19 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 84306900 ماشين آلات و دستگاه هاي خاک بردا ري، گودبردا ري، ا ستخرا ج،.... غيرخودرو 32,000 1,232,700,000 Rls. 29,350 $
20 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 35051010 نشاسته حفاري (پر ژلاتينه) 69,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
21 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 6,640 1,100,404,800 Rls. 13,226 $
22 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 329,000 1,100,204,400 Rls. 13,200 $
23 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 402,322 1,086,022,634 Rls. 12,069 $
24 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 858,062 1,080,823,800 Rls. 25,734 $
25 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 08071100 هندوا نه، تازه 90,000 990,657,800 Rls. 23,123 $
26 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 28291910 کلرا ت پتاسيم 63,000 957,600,000 Rls. 22,800 $
27 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 86,140 914,794,000 Rls. 21,400 $
28 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 293,000 889,673,000 Rls. 20,700 $
29 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانتره هاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك که از آب شور طبيعي جدا شده است نمي باشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3 باشد. 26,500 864,748,000 Rls. 21,000 $
30 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 34039910 روان كننده سيليكوني 37,800 861,000,000 Rls. 20,500 $
31 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 647,407 815,421,600 Rls. 19,415 $
32 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 466,000 803,911,980 Rls. 9,060 $
33 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 979,000 798,000,000 Rls. 19,000 $
34 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 37,000 777,178,500 Rls. 18,145 $
35 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 50,200 758,970,000 Rls. 18,000 $
36 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 35,000 736,102,500 Rls. 17,172 $
37 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 335,000 716,550,000 Rls. 17,000 $
38 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,620,000 715,870,000 Rls. 17,000 $
39 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 250,000 642,742,500 Rls. 7,500 $
40 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 225,178 616,186,740 Rls. 6,780 $
41 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 96039020 پيگ تميز كننده لوله هاي نفت و گاز داراي برس 205,000 536,412,500 Rls. 6,118 $
42 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 29221110 منو اتانول آمين 60,000 505,980,000 Rls. 12,000 $
43 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 35051010 نشاسته حفاري (پر ژلاتينه) 20,000 505,640,000 Rls. 12,000 $
44 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 16,000 504,000,000 Rls. 12,000 $
45 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 50,000 437,755,000 Rls. 5,000 $
46 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 69120090 ساير اشياء سرميزواشياءا شپزخانه سايراشياء خانه و پاکيزگي از سرا ميک غير ازچيني غير مذکور در جاي ديگر 10,015 428,341,550 Rls. 10,015 $
47 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 15,000 411,567,750 Rls. 9,623 $
48 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25171010 قلوه سنگ، ريگ، ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 269,000 382,140,000 Rls. 9,000 $
49 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 28365000 کربنات کلسيم 30,000 378,720,000 Rls. 9,000 $
50 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 28051200 کلسيم 93,000 359,295,000 Rls. 8,500 $
51 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 135,000 351,309,150 Rls. 4,050 $
52 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 28352400 فسفات هاي پتاسيم 22,000 337,320,000 Rls. 8,000 $
53 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 38249990 --- سایر 12,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
54 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 134,000 335,123,280 Rls. 4,020 $
55 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 123,000 335,025,840 Rls. 3,690 $
56 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 84303110 دستگاه هاي حفاري T.B.M 6,000 330,675,000 Rls. 7,500 $
57 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 131,217 324,900,925 Rls. 3,791 $
58 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 73052000 لوله براي جدا ره سازي براي حفاري نفت ياگاز ا زآهن ياا زفولاد باسطح مقطع مدور، باقطرخارجي بيش از 4/406 mm 7,500 308,550,000 Rls. 7,300 $
59 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 28391920 سيليکات سديم مايع 20,000 295,890,000 Rls. 7,000 $
60 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 35051010 نشاسته حفاري (پر ژلاتينه) 11,000 294,000,000 Rls. 7,000 $
61 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 225,000 283,500,000 Rls. 3,292 $
62 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 29221110 منو اتانول آمين 8,400 252,000,000 Rls. 6,000 $
63 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 101,060 249,836,800 Rls. 3,032 $
64 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانتره هاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك که از آب شور طبيعي جدا شده است نمي باشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3 باشد. 16,000 180,600,000 Rls. 4,300 $
65 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 80,000 174,000,000 Rls. 4,000 $
66 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 28352400 فسفات هاي پتاسيم 20,000 169,080,000 Rls. 4,000 $
67 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانتره هاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك که از آب شور طبيعي جدا شده است نمي باشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3 باشد. 9,000 168,000,000 Rls. 4,000 $
68 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 34039910 روان كننده سيليكوني 1,200 168,000,000 Rls. 4,000 $
69 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 3,000 168,000,000 Rls. 4,000 $
70 9 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 55,000 150,453,600 Rls. 1,650 $
71 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 28291910 کلرا ت پتاسيم 40,000 147,000,000 Rls. 3,500 $
72 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 31042000 كلرور پتاسيم 12,000 134,656,000 Rls. 3,200 $
73 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانتره هاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك که از آب شور طبيعي جدا شده است نمي باشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3 باشد. 8,000 126,495,000 Rls. 3,000 $
74 8 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 100,000 126,000,000 Rls. 1,463 $
75 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 4,000 107,750,000 Rls. 2,500 $
76 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 100,000 105,816,000 Rls. 2,400 $
77 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانتره هاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك که از آب شور طبيعي جدا شده است نمي باشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3 باشد. 2,000 105,816,000 Rls. 2,400 $
78 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,761 65,075,305 Rls. 815 $
79 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 34039910 روان كننده سيليكوني 10,000 55,601,000 Rls. 1,300 $
80 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 28051200 کلسيم 6,000 54,814,500 Rls. 1,300 $
81 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 39204320 ورق با ضخامت بالاترا ز 20ميليمتر ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 4,000 50,400,000 Rls. 1,200 $
82 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 68159910 مصنوعات سنگي روميزي دست ساز و بدون نقش 5,000 50,400,000 Rls. 1,200 $
83 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 4,000 16,800,000 Rls. 400 $
مجموع کل
45,301,834,449,274 ريال
مجموع کل
785,249,311 دلار
[1]