آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,930,000 6,645,240,000,000 Rls. 158,220,000 $
2 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 220,700 6,100,472,000 Rls. 151,000 $
3 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 95,000 3,040,800,000 Rls. 72,400 $
4 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 38249990 ساير 206,500 2,016,000,000 Rls. 48,000 $
5 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 272,000 1,890,000,000 Rls. 45,000 $
6 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 95,000 1,239,810,000 Rls. 32,600 $
7 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 35051010 نشاسته حفاري (پر ژلاتينه) 69,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
8 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 28291910 کلرا ت پتاسيم 63,000 957,600,000 Rls. 22,800 $
9 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 26,500 864,748,000 Rls. 21,000 $
10 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 34039910 روانکكننده سيليكوني 37,800 861,000,000 Rls. 20,500 $
11 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 50,200 758,970,000 Rls. 18,000 $
12 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 335,000 716,550,000 Rls. 17,000 $
13 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,620,000 715,870,000 Rls. 17,000 $
14 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 29221110 منواتانول آمين 60,000 505,980,000 Rls. 12,000 $
15 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 35051010 نشاسته حفاري (پر ژلاتينه) 20,000 505,640,000 Rls. 12,000 $
16 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 28365000 کربنات کلسيم 30,000 378,720,000 Rls. 9,000 $
17 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 28352400 فسفات هاي پتاسيم 22,000 337,320,000 Rls. 8,000 $
18 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 38249990 ساير 12,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
19 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 35051010 نشاسته حفاري (پر ژلاتينه) 11,000 294,000,000 Rls. 7,000 $
20 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 29221110 منواتانول آمين 8,400 252,000,000 Rls. 6,000 $
21 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 3,000 168,000,000 Rls. 4,000 $
22 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 34039910 روانکكننده سيليكوني 1,200 168,000,000 Rls. 4,000 $
23 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 9,000 168,000,000 Rls. 4,000 $
24 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 28291910 کلرا ت پتاسيم 40,000 147,000,000 Rls. 3,500 $
25 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 31042000 كلرور پتاسيم 12,000 134,656,000 Rls. 3,200 $
26 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 8,000 126,495,000 Rls. 3,000 $
27 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 28051200 کلسيم 6,000 54,814,500 Rls. 1,300 $
28 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 39204320 ورق با ضخامت بالاترا ز 20ميليمتر ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,000 50,400,000 Rls. 1,200 $
29 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 68159910 مصنوعات سنگي روميزي دست ساز وبدون نقش 5,000 50,400,000 Rls. 1,200 $
مجموع کل
6,669,213,245,500 ريال
مجموع کل
158,799,700 دلار
[1]