آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 250,853,000 10,385,717,127,490 Rls. 128,912,630 $
مجموع کل
10,385,717,127,490 ريال
مجموع کل
128,912,630 دلار
[1]