آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 6,520,756 210,135,242,328 Rls. 2,631,724 $
مجموع کل
210,135,242,328 ريال
مجموع کل
2,631,724 دلار
[1]