آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 102,071,612 196,136,462,679 Rls. 2,311,279 $
2 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 105,078,620 137,638,962,508 Rls. 3,651,482 $
3 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 71,432,807 106,026,198,840 Rls. 2,482,290 $
4 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 46,363,388 67,933,212,120 Rls. 1,611,128 $
5 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,246,228 64,700,356,480 Rls. 1,537,556 $
6 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 50,660,734 53,193,756,000 Rls. 1,266,518 $
7 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 398,760 209,965,800 Rls. 4,785 $
مجموع کل
625,838,914,427 ريال
مجموع کل
12,865,038 دلار
[1]