آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 1,086,547 96,374,866,526 Rls. 1,085,507 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 969,867 41,024,634,000 Rls. 976,777 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 115,630 9,620,762,890 Rls. 115,630 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 207,279 8,705,718,000 Rls. 207,279 $
5 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 160,916 8,004,297,650 Rls. 183,737 $
مجموع کل
163,730,279,066 ريال
مجموع کل
2,568,930 دلار
[1]