آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 217,772 156,088,882,612 Rls. 1,723,587 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 657,214 62,005,817,100 Rls. 805,239 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 708,039 44,041,932,817 Rls. 495,625 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 443,189 39,706,405,749 Rls. 440,027 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 285,826 36,611,574,269 Rls. 423,523 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 349,165 29,346,789,066 Rls. 349,165 $
7 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 505,936 25,013,035,440 Rls. 581,684 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 261,232 16,348,833,343 Rls. 182,863 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 161,399 15,855,744,649 Rls. 172,151 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 348,170 14,898,744,000 Rls. 354,732 $
11 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 239,040 14,699,225,245 Rls. 167,327 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 303,183 12,733,686,000 Rls. 303,183 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 217,040 12,005,137,196 Rls. 136,130 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 253,740 11,634,067,387 Rls. 134,106 $
15 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 22,056 11,214,439,368 Rls. 121,308 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 117,040 10,439,421,520 Rls. 117,040 $
17 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 110,880 9,890,791,680 Rls. 110,880 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 257,064 9,566,604,118 Rls. 108,820 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 106,640 9,083,949,920 Rls. 106,960 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27132000 قيرنفت 338,210 9,079,738,272 Rls. 99,264 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 192,347 8,717,096,000 Rls. 105,790 $
22 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 169,215 8,284,279,212 Rls. 99,108 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 198,500 7,240,009,600 Rls. 79,400 $
24 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 124,124 7,116,961,802 Rls. 80,680 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 95,680 6,374,598,110 Rls. 76,543 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 14,541 5,914,695,080 Rls. 63,980 $
27 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 12,452 5,315,701,890 Rls. 62,596 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27101910 روغن موتور 59,850 5,243,645,040 Rls. 59,393 $
29 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 79,500 5,074,389,600 Rls. 55,650 $
30 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 264,860 5,005,854,000 Rls. 119,187 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 717,800 4,639,698,000 Rls. 110,469 $
32 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 244,740 4,625,586,000 Rls. 110,133 $
33 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27132000 قيرنفت 670,930 4,545,789,140 Rls. 107,350 $
34 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 12,432 4,367,950,288 Rls. 54,704 $
35 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 80,000 3,798,806,800 Rls. 42,400 $
36 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27132000 قيرنفت 222,540 3,523,086,000 Rls. 83,883 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 10,933 3,287,559,700 Rls. 37,900 $
38 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 43,008 3,005,768,432 Rls. 34,406 $
39 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 8,072 3,001,998,192 Rls. 35,521 $
40 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 12,762 2,778,560,160 Rls. 66,156 $
41 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 99,716 2,722,188,000 Rls. 64,814 $
42 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 66,420 2,460,443,355 Rls. 29,889 $
43 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 11,074 2,366,231,847 Rls. 56,339 $
44 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 78,910 2,319,954,000 Rls. 55,237 $
45 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 44,220 1,814,470,416 Rls. 19,899 $
46 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 59,800 1,758,120,000 Rls. 41,860 $
47 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 63,614 1,736,658,000 Rls. 41,349 $
48 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 32,550 1,664,364,200 Rls. 18,984 $
49 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 56,200 1,652,280,000 Rls. 19,186 $
50 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 93,280 1,552,978,344 Rls. 18,656 $
51 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27101950 روغن صنعتي 44,130 1,540,304,436 Rls. 17,208 $
52 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 41,200 1,384,320,000 Rls. 32,960 $
53 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 24,090 1,236,363,700 Rls. 14,300 $
54 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 47,780 1,214,489,573 Rls. 14,047 $
55 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 22,458 1,188,181,410 Rls. 26,949 $
56 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 20,264 1,098,070,608 Rls. 13,172 $
57 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 43,200 780,192,000 Rls. 18,576 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 18,989 699,732,335 Rls. 8,165 $
59 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 18,755 630,168,000 Rls. 15,004 $
60 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 16,278 586,194,000 Rls. 13,957 $
61 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 21,218 579,222,000 Rls. 13,791 $
62 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 21,208 578,970,000 Rls. 13,785 $
63 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 66,660 559,944,000 Rls. 13,332 $
64 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 13,570 520,506,000 Rls. 12,393 $
65 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 10,000 515,432,500 Rls. 5,500 $
66 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,960 514,906,448 Rls. 5,936 $
67 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 96071900 انواع زيپ غير از رديف 96071100 8,090 514,080,000 Rls. 12,240 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 22,800 491,372,376 Rls. 5,016 $
69 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 46,860 393,624,000 Rls. 9,372 $
70 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 39171000 روده هاي مصنوعي (پوشش سوسيس) از پروتئين سفت شده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 1,915 353,892,000 Rls. 8,426 $
71 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 1,992 331,896,767 Rls. 3,989 $
72 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27132000 قيرنفت 42,520 285,768,000 Rls. 6,804 $
73 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,670 252,504,000 Rls. 6,012 $
74 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 27101920 گريس 3,090 101,787,444 Rls. 1,221 $
75 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 134 26,573,050 Rls. 303 $
مجموع کل
688,553,035,606 ريال
مجموع کل
9,077,534 دلار
[1]