آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 195,710 50,181,486,592 Rls. 568,384 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 175,490 34,507,992,400 Rls. 390,600 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 209,161 34,116,665,000 Rls. 389,648 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 71,550 14,504,973,500 Rls. 156,500 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 70,920 11,921,068,600 Rls. 137,200 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 28,991 11,297,084,072 Rls. 130,460 $
7 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 75,590 10,505,533,760 Rls. 241,888 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 412,690 10,361,736,000 Rls. 246,708 $
9 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 205,560 8,315,771,700 Rls. 110,431 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 156,937 7,565,793,877 Rls. 91,194 $
11 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 17,253 6,701,489,076 Rls. 77,639 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 164,390 6,539,577,883 Rls. 75,483 $
13 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 323,000 6,469,262,240 Rls. 68,304 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 11,669 6,342,137,655 Rls. 72,339 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 243,970 6,324,360,000 Rls. 150,580 $
16 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 115,000 6,280,061,220 Rls. 71,300 $
17 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 117,050 6,225,379,280 Rls. 90,937 $
18 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 182,278 6,063,382,980 Rls. 104,606 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 107,200 5,232,832,490 Rls. 62,556 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 73,340 5,221,249,080 Rls. 58,672 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 492,917 5,213,877,600 Rls. 59,432 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 117,055 4,942,835,633 Rls. 54,011 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 86,738 4,490,952,987 Rls. 50,340 $
24 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 15,230 4,421,563,776 Rls. 48,736 $
25 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 32,730 4,398,912,000 Rls. 104,736 $
26 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 378,539 3,918,777,080 Rls. 89,880 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 99,680 3,640,397,586 Rls. 40,506 $
28 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 214,400 3,552,401,852 Rls. 42,880 $
29 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 192,150 3,346,138,156 Rls. 38,430 $
30 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 46,500 3,333,804,480 Rls. 37,200 $
31 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 62,400 3,323,402,784 Rls. 36,192 $
32 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 47,440 3,252,777,088 Rls. 37,952 $
33 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 11,562 3,185,438,340 Rls. 75,844 $
34 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 41,710 2,927,690,504 Rls. 33,368 $
35 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 4,479 2,675,249,537 Rls. 30,841 $
36 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 3,380 2,648,865,440 Rls. 27,040 $
37 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 23,505 2,331,691,080 Rls. 27,970 $
38 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 389,905 2,293,539,636 Rls. 27,215 $
39 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101910 روغن موتور 91,627 2,289,294,740 Rls. 53,194 $
40 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 115,340 2,044,300,068 Rls. 23,068 $
41 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 37,018 2,021,166,000 Rls. 48,123 $
42 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 47,220 1,937,568,816 Rls. 21,249 $
43 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 2,645 1,888,369,433 Rls. 20,150 $
44 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 46,600 1,824,116,670 Rls. 20,970 $
45 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 35,675 1,804,312,871 Rls. 20,869 $
46 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 393,909 1,793,568,000 Rls. 42,704 $
47 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 26,400 1,730,606,988 Rls. 19,668 $
48 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 36,500 1,690,247,677 Rls. 19,177 $
49 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101940 روغن پايه معدني 50,010 1,611,609,152 Rls. 18,254 $
50 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 2,317 1,493,334,304 Rls. 18,536 $
51 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 1,980 1,341,953,054 Rls. 15,306 $
52 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 8,740 1,338,854,828 Rls. 15,732 $
53 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 97,100 1,327,602,150 Rls. 21,087 $
54 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 31,930 1,326,506,291 Rls. 14,369 $
55 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27132000 قيرنفت 45,844 1,274,878,720 Rls. 14,440 $
56 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 58,780 1,137,673,225 Rls. 12,766 $
57 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 70,040 1,118,496,776 Rls. 14,008 $
58 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 117,549 1,017,145,961 Rls. 11,148 $
59 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 2,923 1,008,251,160 Rls. 24,006 $
60 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 51,780 930,075,897 Rls. 11,391 $
61 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 1,323 856,432,722 Rls. 9,873 $
62 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 93,951 838,152,000 Rls. 19,956 $
63 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,800 826,586,640 Rls. 10,260 $
64 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101920 گريس 21,950 817,092,701 Rls. 8,341 $
65 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 44,880 813,725,148 Rls. 9,396 $
66 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 23,680 795,648,000 Rls. 18,944 $
67 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101920 گريس 23,880 792,034,628 Rls. 8,971 $
68 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 23,500 789,600,000 Rls. 18,800 $
69 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 21,554 761,375,650 Rls. 8,684 $
70 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 22,400 752,806,400 Rls. 9,136 $
71 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 941 698,629,393 Rls. 7,455 $
72 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 36,960 698,544,000 Rls. 16,632 $
73 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,737 596,862,000 Rls. 14,211 $
74 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 69,560 584,304,000 Rls. 11,537 $
75 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 70,663 557,302,880 Rls. 7,942 $
76 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 27,288 554,343,570 Rls. 12,573 $
77 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 5,656 553,580,190 Rls. 12,556 $
78 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 90,021 526,836,623 Rls. 6,022 $
79 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 68,530 471,164,641 Rls. 5,362 $
80 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 24,320 458,489,650 Rls. 5,564 $
81 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 9,550 393,599,426 Rls. 4,367 $
82 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101920 گريس 22,254 355,194,000 Rls. 8,457 $
83 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 72124090 ساير نوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 7,950 347,256,000 Rls. 8,268 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 4,450 336,420,000 Rls. 8,010 $
85 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 63,030 331,170,000 Rls. 7,885 $
86 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 15,960 301,644,000 Rls. 7,182 $
87 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 22,800 269,301,720 Rls. 6,108 $
88 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 40,470 254,940,000 Rls. 6,070 $
89 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 12,174 254,226,000 Rls. 6,053 $
90 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 65,030 252,000,000 Rls. 6,000 $
91 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 22,540 218,598,220 Rls. 4,958 $
92 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 24,560 216,570,080 Rls. 4,912 $
93 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 22,950 212,058,000 Rls. 5,049 $
94 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 6,525 133,056,000 Rls. 3,168 $
95 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101920 گريس 2,080 75,573,888 Rls. 832 $
96 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 70052130 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدر شده يا روكشدار شده 6,600 60,984,000 Rls. 1,452 $
97 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 27101950 روغن صنعتي 1,600 51,560,960 Rls. 640 $
98 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 7 6,300,000 Rls. 150 $
99 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 3 454,170 Rls. 5 $
مجموع کل
370,340,503,045 ريال
مجموع کل
4,949,998 دلار
[1]